ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรณีต่อสัญญาจ้าง)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (กรณีต่อสัญญาจ้าง)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ