ประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

??องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 โดยมาชำระภาษีภายในเดือน มิถุนายน 2564 ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ ??สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 045-384027 Cr. งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ