ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(work From Home)กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องแนวทางปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลาหรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง(work From Home)กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19)

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ