ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์มอบหมายให้ พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญ พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น ได้ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ ดังนี้ หมู่ที่ 5 บ้านชาดฮี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย จำนวน 1 ครอบครัว

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ