ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ จำนวน 12 ครอบครัวและลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ครอบครัวพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านนางาม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี #ด้วยรักและห่วงใย #ร่วมใจต้านภัย (COVID-19) Cr. งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ