ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายพรมมา สายบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ จำนวน 2 ครอบครัว โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย (วาตภัย) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ