ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยที่หายจากการรักษาจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ป่วยที่หายจากการรักษาจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และต้องกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการเพิ่มอีกจำนวน 14 วัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บ้านนางาม หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี #ด้วยรักและห่วงใย #ร่วมใจต้านภัย (COVID-19) Cr. งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ