ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลมังสาหาร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชาดฮี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดฮี ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ “คนนาโพธิ์ไม่ทอดทิ้งกัน” Cr. งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ