มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นางรัชนี สายบุบผา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำไปมอบให้กับครอบครัวที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และ ครอบครัวผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต้องกักตัวเฝ้าระวังสังเกตอาการ จำนวน 95 ครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ร่วมกันแบ่งปันปัญหาความยากลำบากร่วมฝ่าวิกฤติปัญหาไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง“คนตำบลนาโพธิ์ไม่ทอดทิ้งกัน” #ด้วยรักและห่วงใย #ร่วมใจต้านภัย (COVID-19) Cr. งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ