ร่วมโครงการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนน้ำดี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นายพรมมา สายบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนน้ำดี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายชวน จันทร์เลือน สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านเลิงบาก ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี Cr. งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ