ฉีดพ่นสารกำจัดแมลง พาหะหลักในสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคลัมปี สกิน

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นสารกำจัดแมลง ซึ่งเป็นพาหะหลักในสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคลัมปี สกิน สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดสัตว์โรคลัมปี สกินในพื้นที่เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน 11 หมู่บ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) และเพื่อให้เกษตรกรรับรู้ถึงลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาด ของโรคตามแผนกำหนดการฉีดพ่นที่แนบมาพร้อมนี้ โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย Cr. งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ