ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย นายเชฎฐรัตน์ จำลองพันธ์ ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหารและ พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่บ้านเลิกบาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ บ้านเลิกบาก หมู่ที่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" “คนนาโพธิ์ไม่ทอดทิ้งกัน”

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ