บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งฯ

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ บรรยากาศของการรับสมัคร วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 13 ตุลาคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19) มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน 3 ราย และ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน 15 ราย แยกเขตเลือกตั้ง 11 เขต (ม.1-ม.11) รับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถมาสมัครได้ ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" #ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.นาโพธิ์ 045-384027 ต่อ 102

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ