เชิญชวนร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง สไตล์ New Normal

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2564 วันเพ็ญ เดือน 12 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง สไตล์ New Normal นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เชิญชวนร่วมสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง สไตล์ New Normal โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดสถานที่ลอยกระทงให้ประชาชนได้ลอยกระทง เพื่อเป็นการเพิ่มสถานที่ให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปไกล และลดการแออัด โดยยึดถือมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิค 19 โดยมีจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ มีจุดบริการล้างมือ เจลแอลกอฮอล์ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ร่วมงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ