ร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY)

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมาย ให้นายธณกร ธรรมปรัชญากุล นิติกรปฏิบัติการและนายวิชัย ทองแจ่ม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานพร้อมด้วยพนักงานจ้าง นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่จำนวน 2 คัน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนายอดิศักดิ์ นามวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประธานจัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายวันชัย สกุลพอง ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ