เดินณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เดินณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" โดยมี ประธานกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะคุณครูจากโรงเรียนบ้านนาโพธิ์พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมเดินณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในครั้งนี้

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ