ประชุม สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุม สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ในการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 วันจันทร์ที่ 10 มกราคม โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมและมีมาตรการให้ผู้เข้าร่วมประชุม ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนประชุมและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาการเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ