ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ณ จุดหน้าป้อมยามองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)และอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ