ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครั้งแรก

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายอดิศักดิ์ นามวงศ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งแรก โดยมี นางประยงค์ วงจันทา ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร นายพนม เมืองก้อน ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ