ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน ม.5 เชื่อมตำบลไร่ใต้

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองชลประทาน ม.5 เชื่อมตำบลไร่ใต้ ต.นาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ