ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกโครงการสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกโครงการสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3 ต.นาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหหาร   จังหวัดอุบลราชธานี

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ