ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) พร้อมอุปกรณ์พยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำกว่า 110 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์พยาบาล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  1,000,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ