นายลอง บุญเถิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

19°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 75%

Wind: 27.36 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลฯ

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมอบรมตามโครงการดังกล่าว{gallery}Nok-2020-NOVEMBER-24{/gallery}

[ 24-11-2563 ] Hits:3

ประชุมสภาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 2

 วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจันทร์ บุญชาติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}Nok-2020-NOVEMBER-18{/gallery}

[ 18-11-2563 ] Hits:7

ประชุมสภาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง 1

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายจันทร์ บุญชาติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Nok-2020-NOVEMBER-16{/gallery}

[ 16-11-2563 ] Hits:7

เข้าร่วมประชุมสัญจร

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตร ประจำตำบลนาโพธิ์และการประชุมพิจารณาร่างธรรมนูญหมู่บ้าน ตำบลนาโพธิ์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์น้อย ตำบลนาโพธิ์...

[ 13-11-2563 ] Hits:13

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ พันจ่าเอกวุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Nok-2020-NOVEMBER-11{/gallery}

[ 11-11-2563 ] Hits:8

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ