Hot News :

นายลอง บุญเถิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพอากาศ

Thunderstorms

28°C

อุบลราชธานี

Thunderstorms

Humidity: 70%

Wind: 6.44 km/h

 • 21 Feb 2018

  Thunderstorms 33°C 24°C

 • 22 Feb 2018

  Thunderstorms 33°C 22°C

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดป่าโพธิ์สุวรรณ ตาม “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”

     เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2561 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายพรมมา สายบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นางรัชนี สายบุบผา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล จัดกิจกรรมทำความสะอาด “โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ณ บริเวณวัดป่าโพธิ์สุวรรณ หมู่ที่ 7 บ้านนาโพธิ์น้อย ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีตาม...

[ 02-02-2561 ] Hits:53

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561

     เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นำโดย นายจันทร์ บุญชาติ ประธานสภา เป็นประธานเปิดประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-02-2561 ] Hits:47

โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561

     เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดย นายลอง บุญเถิง นายกฯ นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข ปลัดฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านสุพล ผิวทวี ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร และสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ ร่วมกิจกรรม โครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ...

[ 29-01-2561 ] Hits:49

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2561

     เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดย นายลอง บุญเถิง นายกฯ นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข ปลัดฯ คณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลนาโพธิ์ นำลูกหลาน ร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2561 ซึ่งมี "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี" เป็นคำขวัญจาก พณฯ นายกรัฐมนตรี...

[ 13-01-2561 ] Hits:27

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอพรปีใหม่จากท่าน ปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร

     เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดย นายลอง บุญเถิง นายกฯ นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข ปลัดฯ และคณะพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้ากราบขอพรปีใหม่ 2561 จากท่าน ปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร.

[ 05-01-2561 ] Hits:29

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ