นายลอง บุญเถิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพอากาศ

Thunderstorms

30°C

อุบลราชธานี

Thunderstorms

Humidity: 65%

Wind: 11.27 km/h

 • 22 May 2018

  Thunderstorms 32°C 26°C

 • 23 May 2018

  Thunderstorms 32°C 25°C

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

    วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมรดน้ำขอพร นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

[ 18-04-2561 ] Hits:36

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561

        วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยในวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยคณะบริหาร และ นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง...

[ 13-04-2561 ] Hits:62

โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

         วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องประชุมจินดามณี องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี .

[ 10-04-2561 ] Hits:66

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชน หมู่ 7 ที่ได้รับผลจากอัคคีภัย(ไฟไหม้สวนยางพารา) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี .

[ 09-04-2561 ] Hits:48

ประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายจันทร์ บุญชาติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี .

[ 09-04-2561 ] Hits:33

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ