Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิงบาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดฮี
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเ... (02 พ.ย. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ... (30 ต.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็... (04 ต.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบป... (24 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเ... (24 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบ... (21 ส.ค. 2560)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ หลักเ... (21 ส.ค. 2560)
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ มีนาคม 2560 (21 เม.ย. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง เจตจำนงในกการบริหารงานด้วยความซื่อสัต... (10 ก.พ. 2560)
ประกาศยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2560 (29 ธ.ค. 2559)
ประกาศยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำป... (01 ธ.ค. 2559)
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) (31 ต.ค. 2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) (31 ต.ค. 2559)
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 (30 ก.ย. 2559)
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) (27 พ.ค. 2559)
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560 -2563) (23 พ.ค. 2559)
ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2559 (27 เม.ย. 2559)
การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ 255... (11 ธ.ค. 2558)
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส... (19 พ.ย. 2558)
ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแ... (16 พ.ย. 2558)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมการส่งเสริมอาช... (31 ก.ค. 2560)  

ปลูกดอกดาวเรือง (27 ก.ค. 2560)  

โครงการการบริหารจัดการขยะ... (24 ก.ค. 2560)  

กิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนากั... (23 ก.ค. 2560)

โครงการป้องกันโรคพิษสุนัข... (11 ก.ค. 2560)

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ปร... (11 ก.ค. 2560)

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสร... (28 มิ.ย. 2560)

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเ... (13 เม.ย. 2560)

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสม... (27 ก.พ. 2560)

กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริ... (16 ก.พ. 2560)

โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริก... (29 ธ.ค. 2559)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภ... (17 ส.ค. 2559)

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแ... (08 ส.ค. 2559)

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ... (29 ก.ค. 2559)

โครงการฝึกอบรมเยาวชนสดใสห... (22 ก.ค. 2559)

โครงารฝึกอบรมและศึกษาดูงา... (14 ก.ค. 2559)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรร... (24 มิ.ย. 2559)

วันที่ 26 เมษายน 2559 เวล... (26 เม.ย. 2559)

โครงการสืบสานประเพณีสงกรา... (13 เม.ย. 2559)

วันที่ 10 เมษายน 2559 เวล... (10 เม.ย. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ือครุภัณฑ์ยาน... (14 ก.พ. 2560)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเ... (08 ก.พ. 2560)  
เปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (10 ม.ค. 2560)  
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกศ์ (10 ม.ค. 2560)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกศ์ (10 ม.ค. 2560)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 8 (13 ธ.ค. 2559)
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 (13 ธ.ค. 2559)
ผลการขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (26 ก.ค. 2559)
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ ประเภทครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (05 ก.ค. 2559)
แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนถนนลูกรัง (03 มี.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (19 ก.พ. 2559)
แจ้งยกเลิกประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนลูกรัง (05 ก.พ. 2559)
สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง (20 ม.ค. 2559)
เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน... (29 ธ.ค. 2558)
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมา... (01 พ.ย. 2558)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (23 ต.ค. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ (02 ก.ย. 2558)
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ (02 ก.ย. 2558)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลาง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ 7 (05 ส.ค. 2558)
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและราคากลาง ท่อระบายน้ำบริเวณสี่แยกห้วยโพธิ... (05 ส.ค. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
บ้านนาโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
โทรศัพท์ : 0-4538-4027  โทรสาร : 0-4538-4027 ต่อ 102  อีเมล์ : admin@naphopibun.go.th


www.naphopibun.go.th