นายลอง บุญเถิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ เจริญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อปพร. จิตอาสา และพนักงานส่วนตำบล ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศสงกรานต์ 2564 พร้อมมอบเครื่องดื่มชูกำลัง และได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ ทุกนายที่เสียสละเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในครั้งนี้...

[ 16-04-2564 ] Hits:2

เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานพร้อมมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมมอบนโยบายการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านป้องกันตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำหรือแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการประชาชนหน้าป้อมยาม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์{gallery}Nok-2021-APRiL-12{/gallery}

[ 12-04-2564 ] Hits:3

ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นางรัชนี สายบุปผา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลงพื้นที่สำรวจการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายและปลอดภัยในการใช้ถนน ณ หมู่ที่ 2 บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}Nok-2021-APRiL-08{/gallery}

[ 08-04-2564 ] Hits:11

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยพันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ยาเสพติด และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ณ สถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}Nok-2021-APRiL--05{/gallery}

[ 05-04-2564 ] Hits:9

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2564

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้นายพรมมา สายบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายกรณีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ร่มโพธิ์ (ชั้น 2) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี{gallery}Nok-2021-APRiL-05{/gallery}

[ 05-04-2564 ] Hits:10

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ