สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565

        วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงานพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน 2.เพื่อให้ผู้พิการ มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย 3.เพื่อให้ผู้พิการ มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายนฤพน สุปัณนุช ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธี ณ บ้านนางแพงศรี จันแก้ว บ้านเลขที่...

[ 09-08-2565 ] Hits:15

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เบอร์โทรศัพท์รถบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)

        ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เบอร์โทรศัพท์รถบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (รถดูดส้วม)

[ 04-08-2565 ] Hits:15

สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรแนะวิธีกินยาฟ้าทะลายโจร สำหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่ ส่วนการใช้ยาสมุนไพร หรือการดูแลอื่นๆ เมื่อติดเชื้อ สามารถใช้ร่วมกันได้ตามอาการ

        สถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรแนะวิธีกินยาฟ้าทะลายโจร สำหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่ ส่วนการใช้ยาสมุนไพร หรือการดูแลอื่นๆ เมื่อติดเชื้อ สามารถใช้ร่วมกันได้ตามอาการ ยุคนี้ควรมีติดบ้านไว้ ฉุกเฉินเจ็บป่วยเมื่อไหร่ใช้ได้ทันที คือ #ฟ้าทะลายโจร #มะขามป้อม แก้ไข้ เจ็บคอ แก้ไอ หมายเหตุ : ขนาดยาที่แนะนำ เป็นขนาดอ้างอิงการใช้จริงจากประสบการณ์ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ ขนาดยาในเด็กเป็นการคำนวณปริมาณจากงานวิจัย ห้ามใช้ ฟ้าทะลายโจร ในคนท้อง ให้นมบุตร(ถ้าจะกินต้องงดให้นมในช่วงนั้น) คนที่มีประวัติแพ้ฟ้าทะลายโจร

[ 02-08-2565 ] Hits:45

โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา

        โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอเชิญชวน พี่น้อง ประชาชน ชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา 7 – 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 09.30 น...

[ 07-07-2565 ] Hits:54

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ