นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โทร.081-3939008

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งฯ

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ บรรยากาศของการรับสมัคร วันที่ 11 ตุลาคม 2564 - 13 ตุลาคม 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19) มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน 3 ราย และ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จำนวน 15 ราย แยกเขตเลือกตั้ง 11 เขต (ม.1-ม.11) รับสมัครถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถมาสมัครได้...

[ 13-10-2564 ] Hits:14

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง สถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงเลือกตั้ง {gallery}Nok-2021-OCTOBER-11{/gallery}

[ 11-10-2564 ] Hits:94

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โทร 045 -384027ต่อ 102 Cr. งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Nok-2021-OCTOBER-10{/gallery}

[ 10-10-2564 ] Hits:14

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 และวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ พันจ่าเอกวุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ดำเนินการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี {gallery}Nok-2021-OCTOBER--09{/gallery}

[ 09-10-2564 ] Hits:15

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ {gallery}Nok-2021-OCTOBER-06{/gallery}

[ 06-10-2564 ] Hits:168

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ