นายลอง บุญเถิง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 085-0233620

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

โทร.081-3939008

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดถุงยังชีพเพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้อง ประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ นางรัชนี สายบุบผา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และพนักงานส่วนตำบลร่วมกันจัดถุงยังชีพเพื่อจะนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้อง ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมเข้มที่ต้องกักตัว 14 วันและพี่น้องประชาชนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่พักคอยเพื่อรอการรักษา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ร่วมกันแบ่งปันปัญหาความยากลำบาก ร่วมฝ่าวิกฤติปัญหาไปด้วยกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง“คนตำบลนาโพธิ์ไม่ทอดทิ้งกัน” Cr. งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์...

[ 22-07-2564 ] Hits:23

ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19)

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้ พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พันจ่าเอกวุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 2 นาย ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุขและนักผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19) ในบริเวณบ้านของผู้ติดเชื้อและบริเวณใกล้เคียง จำนวน 2 จุด เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19)...

[ 21-07-2564 ] Hits:20

ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอยระดับตำบล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิบูลมังสาหาร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ ตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชาดฮี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดฮี ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ “คนนาโพธิ์ไม่ทอดทิ้งกัน”...

[ 20-07-2564 ] Hits:22

ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19)

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มอบหมายให้พันจ่าเอกวุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่ประจำรถบรรทุกน้ำ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19) ในบริเวณบ้านของผู้ติดเชื้อและบริเวณใกล้เคียง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVlD-19) และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นบริเวณใกล้เคียงที่ ณ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี “คนนาโพธิ์ไม่ทอดทิ้งกัน”...

[ 19-07-2564 ] Hits:27

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัวที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้กักตัวที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่บ้านเลิกบาก-ศรีอุดม หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี...

[ 15-07-2564 ] Hits:62

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ