สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ฝึกอบรมด้านจริยธรรม

ฝึกอบรมด้านจริยธรรม {gallery}nok-2023-APRil-24{/gallery}

[ 24-04-2566 ] Hits:29

ประชาสัมพันธ์ อันตรายจากสารในการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการป็นโรค

ประชาสัมพันธ์ อันตรายจากสารในการใช้น้ำมันทอดซ้ำ ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการป็นโรค รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ {gallery}Nok-2023-March-08{/gallery}

[ 08-03-2566 ] Hits:67

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนพี่น้อง ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนพี่น้อง ประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิด ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร กรมสรรพากร โทร.1161 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ {gallery}Nok-2023-February-27{/gallery}

[ 27-02-2566 ] Hits:62

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอความร่วมมือผู้มาติดต่องานในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วน

        ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอความร่วมมือผู้มาติดต่องานในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสามารถเข้าตอบได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ตามช่องทางการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ ดังนี้ 1. คลิกที่ลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/4e18z0 2. สแกนผ่านคิวอาโค้ด

[ 30-01-2566 ] Hits:407

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ