Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยนายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ 2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ...

[ 29-08-2566 ] Hits:67

โครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ ๑ อปท.๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...

[ 25-08-2566 ] Hits:74

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 โดยมี นายคึกฤทธิ์...

[ 15-08-2566 ] Hits:107

กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด สถานศึกษาและชุมชนด้วย วิถี 5 (กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big cleaning) ประจำปี 2566 และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม...

[ 11-08-2566 ] Hits:90

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ