สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โค้งสุดท้าย !! เปิดรับ อสม. และบุตร อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วย

        โค้งสุดท้าย !! เปิดรับ อสม. และบุตร อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล โดยได้ขยายระยะเวลารับสมัคร ปรับปรุงหลักเกณฑ์ และเพิ่มกลุ่มเป้าหมายสรรหาสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรฯ รายละเอียดตามที่แนบ โดยยื่นขอรับใบแสดงความจำนงสมัครได้ที่ รพ.สต. ที่ตนสังกัด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 021937000 ต่อ 18711 ในวันและเวลาราชการ

[ 18-05-2565 ] Hits:5

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3

        ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

[ 17-05-2565 ] Hits:3

ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงศาลปู่ตาหรือชาวบ้านเรียกว่าวันเนา

        วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30. น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงศาลปู่ตาหรือชาวบ้านเรียกว่าวันเนา ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนและเป็นความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ต้องทำพิธีในทุกปีก่อนเข้าสู่ฤดูทำนา ณ ห้วยหินกรอง บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังวัดอุบลราชธานี # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน # Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

[ 12-05-2565 ] Hits:12

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์

        ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน Cr...

[ 11-05-2565 ] Hits:15

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ