สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตในการบริหารงาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากร ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งยังมุ่งส่งเสริมสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมและมีค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน...

[ 05-02-2567 ] Hits:50

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเตรียมความพร้อมในการทำงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการทำงานให้กับ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์...

[ 05-02-2567 ] Hits:53

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่1กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางตำบลนาโพธิ์ ดาบตำรวจวิเชียร นาดูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พ.ต.ต.อิทธิศักดิ์ สนิทสหนุม...

[ 01-02-2567 ] Hits:69

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ วันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อาสาสมัครสาธารณประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าชเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของกระทรวงมหาดไทยโดยทำการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลถังขยะเปียกในระดับครัวเรือน และเพื่อส่งเสริมให้แต่ละครัวเรือนสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเอง...

[ 19-01-2567 ] Hits:369

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ