Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายอุทิศ หอมทรัพย์

ประธานสภา

มือถือ 094-3092181

นางสายสมร ต้นสินธ์

รองประธานสภา

มือถือ 085-0255468

นางสุภี บัวใหญ่

เลขานุการสภา

มือถือ 099-4636147

สมาชิกสภา

นางสาวสกาวเดือน

ส.อบต. ม.1

มือถือ 086-8056030

นายชัยชนะ บุญเอื้อ

ส.อบต. ม.2

มือถือ 082-7484115

นายสาย จันทะเนตร

ส.อบต. ม.3

มือถือ 064-1797910

นางสายสมร ต้นสินธ์

ส.อบต. ม.4

มือถือ 080-4741797

นางสุภี บัวใหญ่

ส.อบต. ม.5

มือถือ 099-4636147

นายอุทิศ หอมทรัพย์

ส.อบต. ม.6

มือถือ 094-3092181

นายพรมมา ก้อนหิน

ส.อบต. ม.7

มือถือ 092-1610798

นายเดือน พันธ์ทอง

ส.อบต. ม.8

มือถือ 064-8781499

นายไพโรจน์ เชื้อแน่น

ส.อบต. ม.9

มือถือ 094-2723700

นายแดง บุญล้อม

ส.อบต. ม.10

มือถือ 089-6265010

นายปัญญา ประเสริฐสิน

ส.อบต. ม.11

มือถือ 094-5150268

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ