Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางมณีวรรณ บุญเรือง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางกิ่งกาญจน์ ขันธ์พาดี

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอัจฉรา บุญวิไล

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชำนาญ กาญจนพัฒน์

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางนริศา ศรีทาบ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เฟชบุค

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ