ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดแยกบ้านนายคมสัน พูลงาม-นางหอมไกร โคตุราช หมู่ 2ง ขันธคำ หมู่ที่ 10

วันพฤหัสบดี, 14 ตุลาคม 2564 14:45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดแยกบ้านนายคมสัน พูลงาม-นางหอมไกร โคตุราช หมู่ 2 ขันธคำ หมู่ที่ 10

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ