ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดศาลาประชาคม บ้านนายประจักษ์ หมู่ที่ 6

วันพุธ, 20 กรกฎาคม 2565 00:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดศาลาประชาคม บ้านนายประจักษ์ หมู่ที่ 6 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 250,300 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เป็นเงิน 265,500 บาท

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ