ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางห้วยโพธิ์ หมู่ที่ 2-โคกสนามบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันศุกร์, 17 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางห้วยโพธิ์ หมู่ที่ 2-โคกสนามบิน  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 446,900 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเงิน 446,900 บาท

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ