ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,700 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2566 เป็นเงิน  499,700 บาท

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ