ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางนางอุไร-คลองชลประทาน หมู่ที่ 11

วันศุกร์, 24 กุมภาพันธ์ 2566 00:00

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางนางอุไร-คลองชลประทาน  หมู่ที่ 11  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,800 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2566 เป็นเงิน  118,800 บาท

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ