ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนางบุญกอง บุญมาชู ถึง นายสุรจิตร ผิวก่ำ หมู่ที่ 2

วันพุธ, 01 มีนาคม 2566 00:00

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  เรื่อง การกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางนางบุญกอง บุญมาชู ถึง นายสุรจิตร  ผิวก่ำ หมู่ที่  2  ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000  บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 1 มีนาคม  2566 เป็นเงิน  150,000 บาท

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ