ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

วันพุธ, 17 มกราคม 2567 00:00

ประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอุทิศ หอมทรัพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสภา สมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมี นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารอบต.นาโพธิ์ เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ โทร. 0-4542-9470 กด 1 สำนักปลัด โทร. 0-4542-9470 กด 2 กองคลัง โทร.0-4542-9470 กด 3 กองช่าง โทร.0-4542-9470 กด 4 งานป้องกัน,กองการศึกษา,กองสาธารณสุข โทร.0-4542-9470 กด 5 แจ้งสาธารณภัย,เหตุไฟไหม้ ที่งานป้องกันอบต.นาโพธิ์(ตลอด 24 ชั่วโมง) โทร. 083-8403655 เจ็บป่วยฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน 1669 (ตลอด 24 ชั่วโมง) เฟสบุ๊ค/Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ https://www.facebook.com/napo.pibun เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ https://www.naphopibun.go.th/index.php มีทุกข์ร่วมให้คำปรึกษา มีปัญหาร่วมช่วยแก้ไข ทำเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาโพธิ์ Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ