Hot News :

งานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพุธ, 09 พฤศจิกายน 2565 00:00

        งานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันลอยกระทง หลังจากพิธีเปิด นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมกันลอยกระทงบริเวณสระน้ำ ชมกิจกรรมการแสดงด้านหน้าเวที และชมการประกวดกระทง ผลการประกวดกระทง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 รองชนะเลิศ อันดับ ๑ -บ้านชาดฮี หมู่ที่ 5 รองชนะเลิศ อันดับ ๒ -บ้านเลิงบาก หมู่ที่ 3 รางวัลชมเชย -บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 -บ้านโนนสวาง หมู่ที่ 4 -บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 -บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 8 -บ้านนาโพธิ์เหนือ หมู่ที่ 9 -บ้านนาโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 10 และบ้านชาดฮี หมู่ที่ 11 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน # Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ