ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคใบด่างมันสำปะหลังและแนวทางการป้องกันกำจัดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2565 00:00

        ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคใบด่างมันสำปะหลังและแนวทางการป้องกันกำจัดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทราบและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ