Hot News :

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์, 27 มกราคม 2566 00:00

        พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ?วันที่ 27 มกราคม 2566? ?เวลา 09.00 น. ?นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ?โดยมีนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคา 2566 ?โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หันมาออกกำลังกายทำให้ห่างไกลยาเสพติด เสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนส่วนราชการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา ร่วมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ??องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ขอขอบพระคุณดาบตำรวจวิเชียร นาดูน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะครูอาจารย์ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในครั้งนี้ ณ สนามกีฬากลางตำบลนาโพธิ์ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป # ผู้นำยุคใหม่ หัวใจเพื่อประชาชน # Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ