Hot News :

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2566 00:00

โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยนายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุ 2.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 3.เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 5.เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นประจักษ์และยอมรับ โดยมีนายจำปี แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวน 11 หมู่บ้านเข้าร่วมศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ จำนวนประมาณ 80 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี Cr. งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ