มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันเสาร์, 13 มกราคม 2567 00:00

มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย พิธีเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยมีนายคำสอน บุบผาเผ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อ่านสารนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมีนางมณีวรรณ บุญเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อให้เด็กมีกิจกรรมที่สารถมาพัฒนาตนเองได้อย่าเต็มศักยภาพ 2.เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก 4.เพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ 5.เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันก่อให้เกิดความรักและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พ.ต.ต.อิทธิศักดิ์ สนิทสนม สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธร นาโพธิ์ ข้าราชการตำรวจ นายสุชิน ทองแจ่ม กำนันตำบลนาโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คุณครูจิราภรณ์ วงษ์เขียว ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาโพธิ์ พี่น้อง ประชาชน และน้องๆหนูๆ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 200 คน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติ ทุกท่าน ที่ได้มอบขนม ของเล่นให้กับน้องๆหนูๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ