Hot News :

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดี, 01 กุมภาพันธ์ 2567 00:00

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่1กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางตำบลนาโพธิ์ ดาบตำรวจวิเชียร นาดูลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นายคึกฤทธิ์ ชาวนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงานฯ โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พ.ต.ต.อิทธิศักดิ์ สนิทสหนุม สารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธร นาโพธิ์ นายมงคลสวัสดิ์ วงค์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิงบาก นายสมชาย โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดฮี นายไพโรจน์ เจริญพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ นายไพรัฐ ลาธุลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชาดฮี นายวิระ สุดใจ นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นายลำดวน แก้วอุดร รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาเยีย ร้อยตำรวจโทประยูร บุญวิไล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย นางจิราภรณ์ วงค์เขียว ครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาโพธิ์ และพี่น้อง ประชาชนฯลฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ?วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยหันมาออกกำลังกายทำให้ห่างไกล ยาเสพติดและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง 2.เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ส่วนราชการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการในการแข่งขันกีฬา โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ 3.เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาของหน่วยงาน/องค์กร ในเขตตำบลนาโพธิ์และเขตพื้นที่ใกล้เคียง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ