จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอพิบูลมังสาหาร

วันอังคาร, 14 มิถุนายน 2565 00:00

        เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนพี่น้อง ประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดจากสารเคมีและสัตว์เลี้ยงโค - กระบือ ที่เลี้ยงตามธรรมชาติ ให้ระมัดระวังสัตว์เลี้ยงไปกินหญ้าที่มีสารเคมีปนเปื้อน

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ