Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันศุกร์, 08 เมษายน 2565 00:00
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ